Typ av data

 Antal

Procent

Antal personer

16328

-

Antal födelsenotiser
- med datum

- med källa

15141 av alla personer 

15141

14003

92%

100% av dessa

92% av dessa

Antal vigselnotiser

- med datum

- med källa 

7117 av alla personer 

7117

7117

43%

100% av dessa

100% av dessa

Antal dödsnotiser

- med datum

- källa

12201 av alla personer 

12201

10452

74%

100% av dessa

85% av dessa

Antal övriga notiser

- med datum

- med källa

1945 av alla personer

1885

1887

11%

96% av dessa

97% av dessa

Antal både född och död

- med datum

- med källa

11475 av alla personer

11475

9643

70%

100% av dessa

84% av dessa

Totalt antal notiser

- med datum

- med källa 

36404

36344

33495 

2,2 notiser i genomsnitt per person

99% av dessa

91% av dessa

Källa: Loggfil från Dispyt-utdragen.Förutom de 16328 personer som kommit med i detta udrag finns bland mina data ytterkigare ca 1000 personer som ej medtagits i Disbyt. Detta beroende på att det omfattnar personer utanför Dispyts tidsgränser.

 

2023-01-09

Kvalitetsindikationer

Åter till startsidan